POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY

komplexní zhotovení zámkové dlažby včetně vybagrování,odvozu zeminy,hutnění,

zabetonování obrubníků,dovozu podkladových materiálů,pokládky dlažby,

zasypání křem.pískem,úprava terénu